Haiang 发表于 2024-2-16 17:21:46

[Question]Error dmg80480c070_04wtr screen flickering

Xin chào, tôi hiện đang sử dụng màn hình dmg80480c070_04wtr.Tôi có điện áp nguồn 5V bên ngoài và màn hình nhấp nháy.Nó cứ nhấp nháy và tắt.
Nếu tôi sử dụng cáp USB thì vấn đề sẽ biến mất. Tôi không biết tại sao, hãy giúp tôi

一袋米好重 发表于 2024-2-17 16:17:26

Hello, this screen product requires a 5V1A DC stabilized power supply for its external power supply

Haiang 发表于 2024-2-17 19:11:59

一袋米好重 发表于 2024-2-17 16:17
Hello, this screen product requires a 5V1A DC stabilized power supply for its external power supply

I installed that power supply but it still doesn't work. I also changed the T5LCFG file but it still doesn't work.
Do you have DEMO file and touch and Kernel calibration file for this monitor?

Yangjc1030 发表于 2024-2-18 08:51:33

Có thể là điện áp nguồn cung cấp bên ngoài của bạn không ổn định, hoặc điện áp là không đủ, bạn có thể thay đổi nguồn cung cấp hoặc tinh chỉnh điện áp cao hơn một chút thử.
页: [1]
查看完整版本: [Question]Error dmg80480c070_04wtr screen flickering