Haiang 发表于 2024-2-17 10:53:43

[Question]请帮我筛选 dmg80480c070_04wtr

Hiện tại mình đang dùng màn hình dmg80480c070_04wtr
Nó có những vấn đề sau
Tôi không có quyền kiểm soát màn hình cảm ứng nên tôi yêu cầu phiên bản xuất xưởng để khôi phục chức năng của màn hình, cũng như bản nâng cấp phần mềm ổn định nhất cho màn hình này.
Khi tôi cấp nguồn 5v -2A cho màn hình từ nguồn điện bên ngoài, màn hình nhấp nháy và nhấp nháy liên tục. Hiện tượng này không xảy ra nếu tôi sử dụng cổng USB
Khi viết chương trình, tôi đã sử dụng chân TX và RX 2 để giao tiếp với bo mạch Mega 2560 hoặc Arduino nhưng nó không hoạt động.
Làm ơn giúp tôi

Yangjc1030 发表于 2024-2-18 08:48:37

Bạn có thể thử một nguồn cung cấp năng lượng khác, nếu usb giao diện cung cấp không có vấn đề, mô-đun cung cấp năng lượng màn hình này là bình thường, xem nếu nguồn cung cấp năng lượng của bạn là một nguồn cung cấp ổn định, hoặc tăng điện áp một chút thử;
Màn hình RX2 và TX2 với một chip điều khiển rx và tx để giao nhau, nguồn điện và tín hiệu.
页: [1]
查看完整版本: [Question]请帮我筛选 dmg80480c070_04wtr