Haiang 发表于 2024-3-2 14:23:03

[Question]Error when using Return Key code

Làm ơn giúp tôi
Tôi gặp hai vấn đề khi sử dụng màn hình dmg80480c070_04wtr
Hiện tại mình đang sử dụng phần mềm DGUS V7647 để tạo giao diện cho dự án của mình.
Và tôi sử dụng phiên bản phần mềm kernel V6.5
Tôi sử dụng Arduino Mega2560 để truyền và nhận dữ liệu cổng nối tiếp thông qua chân TX2 và RX2 của màn hình.
Tôi đã kết nối GND dmg80480c070_04wtr với GND Mega 2560
VCC 5V 1A cho dmg80480c070_04wtr
Chân TX2 dmg80480c070_04wtr với chân 2 Mega 2560
Chân RX2 dmg80480c070_04wtr với chân 3 Mega 2560
Sau đó mình tạo file T5LCFG.CFG và chọn chế độ Cập nhật thay đổi cảm biến nhạy cảm và tốc độ baud là 9600
Tiếp theo mình cho file project vào thẻ nhớ để nạp chương trình nhưng mình nhấn các lệnh trên LCD dmg80480c070_04wtr thì không có tác dụng.
Nhưng tôi sử dụng cáp USB HDL 662B để giao tiếp với máy tính và chương trình của tôi vẫn hoạt động bình thường.
Tôi hàn một điện trở 0hm để chuyển chế độ TTL trên LCD
Vấn đề thứ hai là lệnh Return Key code
Khi tôi đặt chế độ mã Return Key cho dự án của mình, khi tôi nhấp vào nó, nó không có tác dụng thực thi chương trình của tôi.
Mình có đính kèm hình ảnh mong các bạn giúp đỡ
Và tôi cũng không hiểu rõ có cần thiết lập tính năng key value(0x) hay không?

Haiang 发表于 2024-3-2 14:35:24

This is my project

DWIN-ARK 发表于 2024-4-3 10:06:43

Haiang 发表于 2024-3-2 14:35
This is my project

dear,
Hook “Date auto-uploading”.


Screen connect computer, click touch, upload key value.


If the communication between the MCU and the screen is normal, the key value can also be received.

页: [1]
查看完整版本: [Question]Error when using Return Key code